Saturday, September 3, 2016

20160903 Bản Đồ Kể Chuyện. Map tells stories

20160903 Bản Đồ Kể Chuyện. Map tells stories.

Những ngày gần đây rợ hán đã phải lên tiếng về vấn đề những bản đồ có liên quan đến lảnh thổ và lảnh hải mà rợ hán đã tuyên bố là của rợ hán từ lịch sử và những websites mà rợ hán đang tìm cách đổ lổi là do Google, Google Earth, David Rumsey History Maps cùng một số tài liệu bản đồ thế giới hiện nay đang giả tạo. Trong bản đồ năm 1735 dưới đây của một người Pháp, ông Jean Baptiste Bourguignon d'Anville, do nhà in của Đức xuất bản (French cartographer Jean-Baptiste Bourguignon d’Anville and printed by a German publishing)  đả không có những vùng đất như Tibet, Xinjiang, Taiwan, đảo Diaoyu, Paracel Islands, Spratly Islands.... trong bản đồ cuả China.
 Với bằng chứng hiển nhiên nầy rợ hán đã phải rúng động vì làm sao có thể giải thích với lũ học trò Tầu đã được dạy từ lâu trong lịch sử tầu là nhửng vùng đất như Tibet, Xinjiang, Taiwan, đảo Diaoyu Island, Paracel Islands-Quần Đảo Hoàng Sa cùng Spratly Islands- Quần Đảo Trường Sa của Việt Nam lại có thể là của rợ hán từ thời cổ sử? Nếu rợ hán không đi cướp của người?
Chính vì không có lời giải thích cho nên sự lúng túng nầy của rợ hán đã phải buộc rợ hán đưa ra một
lời chống chế đổ lổi cho những website như Google Earth, David Rumsey History Maps.

20160903 Upset by sensitive images China cracks down on online maps
Trong những ngày qua dư luận thế giới xôn xao về việc Tổng Thống Hoa Kỳ Obama sang dự thượng đỉnh G-20 tại Hangzhou, China. Chẳng những thế mà còn không có cả thang để cho Obama đi xuống, điều nầy buộc Obama phải đi xuống theo lối của những nhân viên giử an ninh cho Tổng Thống. Rợ hán muốn điều gì khi phải làm những điểu nâỳ? Rợ hán nghỉ rằng Obama sắp hết nhiệm kỳ nên chẳng còn bất cứ một quyền
hạn gì sau khi hết nhiệm kỳ?
Lầm. Rợ hán đã lầm lớn, một lỗi lầm sẽ khiến cho rợ hán ân hận sau nầy. Giống như thái độ của Tổng Thống Philippines đã mắng Tổng Thống Obama trước khi Obama sang Philippines, và Obama đã hủy cuộc gặp mặt nầy với Tổng Thống Phi.

Obama Doesn't Get RED CARPET Treatment At G20 China Says He NEVER Asked- China Snubbing Obama?!!


HANGZHOU, China: There was no staircase for Obama to exit the plane and descend on the red carpet
                                                                                                                                                                 

Author: Ortilius, Abraham, 1527-1598
Date: 1570
Short title: (48) Idiae Orientalis
Publisher: Gielis Coppens van Diest
Publisher Location: Antwerp
Type: Atlas Map

Author: Arrowsmith, Aaron
Date: 1812
Short title: Top sheet: Chart of the East India Islands                                


Trong bản đồ bên trên là bản đồ đã được thực hiện từ năm 1812 trong bản đồ nầy đã có cả những điạ điểm của Hải Phòng cổ. Chính điều nầy đã làm cho rợ hán sợ hải vì chứng cứ đất Việt tại vùng Quảng Đông ngay trên cả Hong Kong, Macau là sự thật và chính điều nầy đã cho thấy rợn hán chiếm đất Việt không những chỉ Hoàng Sa, Trường Sa mà còn ngay cả Quảng Đông, Quảng Tây. Củng từ điều nầy đã hé lộ cho chúng ta thấy một điều rõ ràng là ngay cả đảo Hải Nam củng thuộc về đất Việt Nam củ, như thế lý lẽ về Hoàng, Trường Sa thuộc về sử cổ của rợ hán là láo khoét, là sự chiếm đoạt đất, đảo trắng trợn.
Dưới đây là bản đồ đã có từ năm 1771 có cả hai địa danh Sin-gan=Sai-gon (âm i tiếng Việt chính là âm ai trong English) và Hay-fong chính là âm Việt Hải-Phòng. Hảy nhìn cách viết có gạch nối chính là cách viết cổ của miền Nam Việt Nam Sài-gòn xưa. Hai địa danh Sin-gan và Hay-fong nằm trong khu vực của Ma-cao và Canton. Như thế tại sao Sài-gòn cồ lại bị dời xuống tận miền Nam Việt Nam? Và Hải-phòng hiện nay lại ở bên dưới Hà -nội mà không còn trên phía trên Ma-cao? Bấm vào đường link bên dưới sẽ dẩn tới bản đồ nầy.

Bonne, Rigobert, 1727-1794
1771 map Hay-fon, Sin-gan

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~20487~540085:Composite--Indes-?sort=Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No&qvq=q:southeast%2Basia;sort:Pub_List_No_InitialSort%2CPub_Date%2CPub_List_No%2CSeries_No;lc:RUMSEY~8~1&mi=91&trs=159

Trong bản đồ dưới đây đã được thực hiện trong thế kỷ thứ 15, khi ấy kỷ thuật vẻ bản đồ còn thô sơ nhưng vẩn cho chúng ta thấy một vần đề khác là đảo Hải Nam chính là đất Việt củ còn có tên là
An-Nam và tên đó được viết như thế nầy "de ay”nam".
Đây chính là đảo Hải Nam.
Ortelius, Abraham, 1527-1598
1570 
map ya de yanam, nước An Nam?


Đây chính là bản đồ cổ 1570 mà chúng tôi muốn đề cập đến một đất Việt cổ còn có tên là An Nam, tức là đảo Hải Nam ngày nay. Một khi đảo Hải Nam là đất Việt cổ, đất Hải-phòng còn trên cả Ma-cao thì vùng biển Đông, Vịnh Bắc Bộ là của Việt Nam. Lũ rợ hán không có lý do nào có thể tuyên bố Biển Đông là của chúng từ thời cổ sử. Đây là một sự láo khoét, lừa bịp cả thế giới để đi chiếm đất đai và biển cả của Việt-nam. Từ bản đồ 1599, 1607, 1608 và cho mải cho đến thế kỷ thứ 16, bản đồ 1636 vẩn còn tên I. Ainam tức đảo An-nam.Đây là bản đồ được thực hiện trong năm 1752 cho thấy hải giới của rợ hán chỉ tới đảo Hải-nam mà thôi và địa danh Hay-fon, Sin-gan vẩn còn trong thế kỷ thứ 17 bằng chứng đả rõ ràng qua bản đổ 1752.
Quan bản đồ nầy cho thấy quần đảo Hoàng Sa là của Việt Nam mà rợ hán tầu đỏ và tầu trắng Đài Loan đã chiếm cứ bất hợp pháp từ thập niên 1950's. Trong bản đồ dưới đây đã được thực hiện từ năm 1944 cho thấy Nhật Bản đã thống trị vùng biển Nam Á Châu và đây củng là một bản đồ lịch sử của trận chiến thế giới thứ 2. Hiện nay rợ hán đang thực hiện dần dần từng bước để chiếm hoàn toàn vùng Đông Nam Á như Nhật đã thực hiện trong năm 1944 qua bản đồ dưới đây.

 Như thế cho mải đến năm 1944 những nước độc lập như Tibet, Nội Mông vẩn còn độc lập và không phải là vùng đất của rợ hán cai trị như chúng đã rêu rao là vùng đất lịch sử. Ngay cả biển Đông Việt Nam vẩn hoàn toàn độc lập không phải là biển, đảo của rợ hán. Chúng chỉ cướp đi biển đảo của Việt-nam với bản đồ 11 gạch từ Quốc Dân đảng Trung Hoa dưới thời Tôn Dật Tiên, Tưởng Giới Thạch và sau nầy Mao đã nối tiếp với bản đồ 9 gạch dưói sự thoả thuận của Hồ Quang-Hồ Tập Chương dân Phúc Kiến đã hiến vùng biển Vịnh Bắc Bộ cho rợ hán. Đây chính là nguồn gốc thực sự của bản đồ 9 gạch qua bàn tay bán đứng nước Việt, một tài sản không thuộc về sở hửu của Hồ Quang cùng lũ chồn hôi giặc hồ.
Bản đồ dưới đây trong năm 1819 cho thấy chưa chắc đảo Hải Nam là lãnh thổ của rợ hán và hiển nhiên quần đảo Hoàng Sa hoàn toàn thuộc về Việt-nam như trong bản đồ đã vẽ.
Adams, Daniel 1819


Qua bản đồ nầy cho thấy Formosa-Taiwan và Formosa trên lãnh thổ Việt-nam tại Vủng Áng chính là do rợ hán quản lý cho dù trước công pháp quốc tế rợ hán đã từ chối quyền tài phán trên đảo Formosa, Taiwan dưói quyền cai quản của Tưởng Giới Thạch.
Để hiểu thêm về nguồn gốc Formosa xin hảy đọc thêm tài liệu dưới đây vì chính Tôn Dật Tiên cùng Tường Giới Thạch đã vẻ bản đồ 11 gạch tại Biển Đông Việt-nam dẩn đường cho Mao vẽ lại bản đồ 9 gạch sau khi đã được Hồ Quang-Hồ Tập Chương- Hồ Chí Minh thoả thuận dâng Vịnh Bắc Bộ hoàn toàn cho rợ hán cùng vùng Bắc Biên, những vùng lảnh thổ, lảnh hải nầy là tài sản của dân Việt-nam nhưng đã bị một tên tầu Phúc Kiến đem những gì không thuộc về hắn dâng cho rợ hán, tức là đi bán chim trời le-le, vịt trời cho rợ hán.

 http://bachvietnhan.blogspot.com/2014/08/20140805-bien-ong-mau-le-2-taiwan.html

Bản đồ dưới đây bao gồm cả Hayfon-Hải-phòng và Singan-Sài-gòn.
Kitchin Thomas 1787 Hayfon, Singan

Để bổ túc thêm về tài liệu Formosa, Taiwan xin hảy xem bản đồ dưới đây vào năm 1944 khi Nhật Bản còn tung hoành khắp vùng Đông Nam Á.
Turner, Stanley 1944 

Qua bản đồ thời đệ nhị thế chiến 1944 cho chúng ta thấy rỏ ảnh hưởng của Nhật-bản trong vùng biển Đông Nam Á và với những kỷ thuật tân tiến hiện nay của Nhật-bản nếu đồng bào Việt-nam nghiên cứu kỷ sẽ thấy ảnh hưỏng kinh tế của Nhật-bản không nhỏ và một khi hiểu được điều nầy sẽ thấy rõ con đường sẽ đi trong tương lai gần cho đất nước Việt-nam sau nầy và những bước tiến kế tiếp để vượt qua Thái Bình Dưong tới vùng đất hứa đối diện với dân tộc Việt-nam. Một lực lượng cộng đồng hải ngoại khắp noi trên thế giới sẽ là nguồn nhân lực dồi dào, vô tận. Hảy đạp đổ những thối nát của bạo quyền chồn hôi giặc hồ để cứu nguy dân tộc Việt chống lại chiến trận sinh hoá cùng sự xâm chiếm của rợ hán.  
Toà đại sứ chồn hôi giặc hồ tại Poland nói tiếng tầu.

https://vimeo.com/139180454

Đây là bước khởi đầu chúng thử nghiệm phản ứng của dân Việt bằng ngôn ngữ rợ hán tại trang nhà toà đại sứ Poland. Bước kế tiếp sẽ là những toà đại sứ khác để dần dần quốc tế hoá Việt-nam là thuộc địa tầu theo hội nghị Thành-đô 2020. Lũ chồn hôi giặc hồ thi hành theo lệnh của rợ hán sau khi tên tầu lai Nguyễn Xuân Fuc đi sang tầu trong những ngày qua. Việc làm nầy củng y như năm 2008 là năm rợ hán đăng cai thế vận hội, lũ tầu con đã vào Sài-gòn và nghênh ngang mang cờ 5 sao cuả chúng ra trưng bày tại Sài-gòn để xác nhận Việt-nam là thuộc địa của chúng, Thế nhưng dân Việt vẩn u-mê và lặng câm để lũ rợ tác oai, tác quái tại đất Sài-gòn. Bây giờ thì sự thật đã rành rành, những ai còn u mê thì cứ đi học tiếng tầu.
Trong trường hợp bị mất đường link vì lũ chồn hôi giặc hồ xoá đi, có thể vào Youtube dưới đây để nghe.
Tại sao rơ hán khởi đâù việc làm nầy từ toà đại sứ Poland? Trong một bản đồ Đông Nam Á châu có một bản đồ do Poland thực hiện vùng biển Đông Nam Á Châu bằng tiếng tầu và dỉ nhiên tất cả những địa danh biển đảo đều là tiếng tầu theo sự điều hành chỉ đạo của rợ hán.

Bản đồ có thể do rợ hán vẽ.

China's giant space telescope starts search for alien life

China’s telescope

25°39′10.5″N 106°51′23.7″E
Đây là vùng núi Bắc Biên mà chúng tôi đã từng đề cập trong những bài viết trưóc. Để có thể xây được telescope nầy rợ hán đã cướp đất của hằng trăm gia cư tại vùng nầy. 

Không ảnh bên dưới đây chính là thung lũng mà rợ hán đã cưóp của các dân cư dưới dạng khê, động trong thời gian vua Bà Bảo Hoà đời nhà Lý cai quản để xây telescope ở bên trên như chúng ta đã thấy.


Bản đồ không ảnh bên dưới đây bao gồn những căn cứ nguyên tử lực của vùng Lưõng Quảng cung cấp năng lượng cho telescope của rợ hán hoạt động và nếu có những biến động như nổ lò nguyên tử hay lò nguyên tử bị chảy thì chỉ có dân vùng Lưỡng Quảng cùng dân Việt nhận lảnh mọi hậu quả.

Đây là không ảnh của căn cứ nhà máy nguyên tử của rợ hán ngay trên đầu của thành phố Cao Bằng.


Khoảng cách từ căn cứ nguyển tử của rợ hán xuống Cao Bằng chỉ có 86 Km hay 54 Miles mà thôi. Một khi nhà máy nầy phát nổ hay bị trắc trở kỷ thuật thì cả miền Bắc Việt Nam sẽ phải gánh chịu thảm họa do rợ hán gây ra.
Wow! HAARP is in active?

2016 A HAARP Active Nick Begich
Dr. Nick Begich With Kate Willens: World HAARP Updates June 10, 2016

Search Engine International ~ Dr Nick Begich discusses H A A R P Mind Control

Clifford Carnicom: Geo-Engineering, Morgellons & More. Backstory With Kate Willens

HAARP and Mind Control With Dr. Nick Begich On The Carol Rosin Show

Nick Begich on HAARP & Mind Control - Ashland, Oregon

Dr. Nick Begich (05-15-07) Controlling the Human Mind

Angels Still Don't Play This HAARP FULL LENGTH Dr. Nick Begich

What HAARP Is.. And Everything Its Used For.. Full HAARP Documentary

Nick Begich : Technology to Control the Weather

Dr. Nick Begich: The Technologies of Mind Control

Earth Rising 1 Mind Control Begich, 2005

Global Mind Control 2013 - Nick Begich

Technological Control Grid Prevents People From Thinking, Dr Nick Begich

DR. NICK BEGICH: WIFI, FREQUENCIES EMITTED FROM COMPUTERS, PHONES, ETC. CAN CONTROL POPULATIONS

Tesla's HAARP - Dr. Nick Begich on Dark Matter with Michael ParkerMonday, June 27, 2016

20160626 Đảo Mắt CASA Su-30MK2 Và Những Bí Mật

20160626 Đảo Mắt CASA Su-30MK2 Và Những Bí Mật
Qua những tin từ rơi máy bay mà cho đền nay giặc hồ vẩn chưa dám tiết lộ nguyên nhân tại sao máy bay rơi cho nên hôm nay chúng tôi xin cho lên những tài liệu mà cho mãi đến hôm nay giặc hồ vẩn dấu kín. Đó vấn đề của đảo Mắt chính là khu vực chiếc CASAđã rơi và từ đây chúng ta sẽ hiểu thêm tại sao giặc hồ vẩn ngậm câm không dám tiết lộ đường bay cùng nguyên nhân phi cơ đã rớt.

Đây là Đảo Mắt
18°47'42.77"N 105°57'44.16"E
Trên đảo Mắt nầy có tất cả là 9 nơi đã tạo nên những nghi ngờ về việc máy bay rơi. Tại sao Su-30MK2 rớt? và tại sao CASA củng lại rớt trong khu vực lảnh hải của Việt Nam trong Vịnh Bắc Bộ tại đảo Mắt?

Từ cửa Sông Lam đi ra Đảo Mắt là 21 KM và từ đảo nầy ra đến đường kinh tuyến của hiệp ước Pháp, Thanh năm 1887 là 227KM. Như thế cả Su-30MK2 và CASA đều bay trong không phận của Việt Nam, thế nhưng cà hai chiếc máy bay đều bị rớt. Điều nầy cho thấy rợ hán đã lên kế hoạch ADIZ trong Vịnh Bắc Bộ một cách ấm thầm không tuyên bố. Nó còn nói lên việc giặc hồ dâng vùng biển Vịnh Bắc Bộ cho rợ hán
là một thảm họa cho dân tộc Việt Nam.
Khởi đầu từ điểm nghi ngờ số 1 với toạ độ bên dưới đây và toạ độ số 2 bên đưới đây được đính kèm:

?1
18°48'3.27"N 105°57'19.35"E
?2

 18°47'59.51"N 105°57'22.12"E
Bản đồ không ảnh dướì đây là từ điểm sổ 3, số 4, số 5. Nếu quan sát kỷ mọi người sẽ thấy có đường mòn nối tiếp từ điểm số 1 nầy đến những điểm kế tiếp theo.Khu vực phía Nam đảo là khu vực thứ 6. Từ khu nầy đi sang những khu kế tiếp 7, 8, 9 là lối mòn rộng rải như là một lối mòn chuyển quân. Những khu nầy đều có những căn cứ xây cất.Khu vực phía Đông Nam đảo là khu vực thứ 7. Khu nầy cho chúng ta thấy rất rõ lối mòn trên đảo, với lối mòn như thế phải được dùng thường xuyên và với số lượng người đi rất đông. Họ là ai? Nếu có người thì phải là người địa phương dân Việt nhưng không thấy tầu thuyền gì cả!Câu hỏi được đặt ra là liệu đây có thể là khu chuyển quân của rợ hán xâm nhập vào Việt Nam mà giặc hồ đã dấu kín? Chính vì thế mà cả Su-30MK2 và CASA phải rớt để dấu nhẹm việc chuyển quân của rợ hán vào đất Việt?
Đây là khu vực bến tầu có thể cho tầu lớn cập bến, để tiếp tế lương thực? Để chuyển người? Có cầu tầu nhưng bải vắng tanh chứng tỏ là khu vực nầy phải được giử kín!? Như thế đây là một căn cứ mật mà cả rợ hán lẩn giặc hồ không muốn cho dân Việt biết và củng chính người từ trên đảo nầy đã bắn rớt CASA để bịt miệng?!


Với những hình ảnh nầy càng cho chúng tôi một xác quyết rằng khu Vủng Áng 1 và Vủng Áng 2 là khu quân sự rợ hán đã xây hệ thống radar phòng thủ OTH. Như thế một mai chiến trận xảy ra giửa rợ hán và khối tự do thì những căn cứ nầy sẽ thành bình địa và dân tộc Việt lại một lần nửa phải đổ máu vì lũ giăc hồ và rợ hán. Liệu rợ hán đang chuyển quân nhập Việt chuẩn bị cho hiệp ước Thành Đô?
Và có phải đây là lý do giặc hồ đã thẳng thừng từ chối khi Hoa Kỳ đề nghị giúp tìm hai chiếc phi cơ bị rơi, riêng tên bán nước Nguyễn Chí Vịnh đã phải xin phép rợ hán để đi tìm tông tích hai chiếc phi cơ!?

Tọa độ 9 điểm đáng nghi ngờ.
?1
18°48'3.27"N 105°57'19.35"E
?2
 18°47'59.51"N 105°57'22.12"E
?3
 18°47'41.04"N 105°57'34.18"E
?4
 18°47'37.68"N 105°57'37.45"E
?5
 18°47'33.98"N 105°57'39.83"E
?6
 18°47'26.97"N 105°57'51.67"E
?7
 18°47'42.70"N 105°57'54.21"E
?8
 18°47'52.49"N 105°57'45.57"E
?9
 18°48'0.41"N 105°57'35.29"E

Đây là tầu hải quân tại đảo Mắt. Tầu của ai chúng ta không biết. Nếu là hải quân Việt Nam tại sao không tìm ra được vị trí chiếc CASA mà phải nhờ đến ngư dân và hải quân rợ hán giúp đở việc tìm kiếm?
Tọa độ của tầu.


 18°48'21.56"N 105°57'8.61"E
Nếu nhìn kỷ từ đâù đảo cho đến cuối đảo Mắt chúng ta sẽ thấy những đường mòn trên đảo cả hai phiá đông và Tây bờ. Chứng tỏ đảo có người ở nhưng không thấy bất cứ phương tiện di chuyển tầu thuyền gì, đây là một câu hỏi lớn. Thực phẩm từ đâu? Phương tiện di chuyển như thế nào?

Friday, June 24, 2016

20160623 Còn Bao Nhiêu Bí Mật Của Vủng Áng?


20160623 Còn Bao Nhiêu Bí Mật Của Vủng Áng?

Vủng Áng có biết bao nhiêu bí mật mà chúng ta vẩn chưa biết! Gần đây Taiwan nhảy vào cuộc điều tra nhưng liệu có điểu tra được hay không vì đây là âm mưu bí mật của cả Taiwan và rợ hán quyết chiếm Việt Nam với bất cứ giá nào. Hảy xem việc Taiwan vẻ bản đồ 9 gạch để cho Mao Trạch Đông thực hiện thì chúng ta đã rỏ và củng chính Taiwan đầu tiên đã chiếm một trong những đảo lớn nhất tai Trường Sa đó là đảo Ba Bình của Việt Nam mà Taiwan gọi là Taiping và nếu Taiwan không nhảy vào đầu tư tại Việt Nam để âm thầm giao phần đất Vủng Áng cho rợ hán thì dân Việt Nam không khốn khó như bây giờ.
Trở lại vấn đề nguy cơ của Việt Nam tại Vủng Áng. Từ trước chúng tôi có đưa ra một tài liệu về hệ thống radar báo trước OTH của rợ hán đã xây dọc theo vùng biển Hoa Đông. Dưới đây là một trong những hệ thống radar phòng thủ của rợ hán.
Đây là một trong những hệ thống Over The Horizon (OTH) radar của rợ. 


Tài liệu để đọc thêm về hệ thống nầy bên dưới đây bằng Anh Ngữ
Đây là khả năng phòng thủ của hệ thống nầy.https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcREx6K5E2p6v4gE4cHA_mwrKmTgb1UUIGxH59SyoRiObfSlh5W_Gg
Hệ thống nhận tín hiệu phản hồi từ tầng khí quyển của trái đất bằng sóng radar.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3d/OTH-B.big.jpg/400px-OTH-B.big.jpg
Tầm hoạt động của hệ thống nầy tại biển Hoa Đông.http://i.imgur.com/CFRMpSN.jpg
Phần trên là sơ lược của hệ thống radar OTH của rợ hán. Bây giờ chúng ta trở lại hiện tình Việt Nam với nguy cơ của Vủng Áng mà chúng ta chưa được biết đến vì sự bưng bít để bán nước của lũ giặc hồ. Vủng Áng có tất cả là ba khu vực khác nhau chứ không phải một khu như chúng ta tưởng.
Đây là không ảnh ba khu vực nầy.
Khu vực thứ ba là khu vực lớn nhất vì nơi đây có thể chứa cả hằng trăm ngàn dân tầu định cư. Đã có những tin Taiwan đầu tư vào đây hằng 2 tỉ rưởi dollars (2.5 bn) không chỉ cho riêng khu vực thứ ba nầy mà còn cho hai khu vực kia nửa và dĩ nhiên tài chánh sẽ do rợ hán đứng bên sau lòn tay tài trợ. Tóm lại vốn Taiwan đầu tư vào Vủng Áng chỉ có lợi cho Taiwan và rợ hán chứ dân và đất nước Việt Nam chẳng được sơ múi gì. Bằng chứng là chuyện cá chết vì Formosa và việc Formosa đòi tự trị mà chúng ta đã nghe qua.
Đây là dàn radar trong khu vưc Vủng Áng 1, nếu là khu khai thác làm ăn vì kinh tế thì tại sao phải dựng lên một hệ thống radar kinh khiếp như thế để dùng vào mục đích gì nếu không phải là hệ thống radar phòng thủ cho hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa? Khi phóng đại không ảnh lên qúi vị sẽ thấy những cột radar cao ngất ngưởng, hàng dọc, hàng ngang trong vùng khoanh tròn màu đỏ. Vẩn chưa hết trong vùng Vủng Áng 1 còn những căn cứ điều hành, những khu vực thu nhặt tín hiệu mà chỉ có những nhà chuyên nghiệp về hệ thống phòng thủ radar mới có thể hiểu được.
Hai hàng cột antenna radar dọc theo hướng Bắc Nam, qúy vị hảy để ý trục Bắc Nam trên không ảnh của Google Earth sẽ hiểu ngay. Trong hai khoanh tròn đỏ có một khu căn cứ và một sân theo hình chử nhật có dấu hình chử S bên trong sân. Khu căn cứ chính là nơi điều hành sóng radar, sân có chử S cùng khuông viên trắng bao quanh khu vực có thể là nơi thu sóng phản xạ trực tiếp từ bầu khí quyển. Vẩn còn nửa, trong khu vực kế bên có một khu antenna nhỏ nửa.

Đây là khu vực những cột antenna radar trong khu vực nhỏ hơn được phóng đại bên góc dưới trái. Qua những hình ảnh nầy cho chúng tôi thấy rằng đây là khu vực hoàn toàn về quân sự chứ không có một khai thác hay đầu tư gì cả như cả Taiwan lẩn rợ hán rêu rao. Lũ giặc hồ dĩ nhiên là chúng đã biết điều nầy nhưng chúng vẩn lặng căm để cho rợ hán cùng Taiwan tung hoành ngang dọc rồi tuyên bố tự trị để phá nát luật 12 hải lý cận bờ của quốc tế để nuốt gọn biển Việt Nam. Hiện nay rợ hán cùng bắt tay với Nga Sô để thành lập luật biển quốc tế cho riêng hai nước mà thôi. Dưới đây là bản tin về điều nầy.

Russia and China to Sign Joint Declaration on Principles of International Law
By Kenneth Anderson  Friday, June 24, 2016, 12:17 PM

https://www.lawfareblog.com/russia-and-china-sign-joint-declaration-principles-international-law
Một khi có khu vực radar dĩ nhiên phải có hệ thống phòng thủ như thế thì khu phòng thủ ở đâu? Chúng tôi đã quan sát khu Vủng Áng 2 và đã thấy có những điểm khả nghi có thể là hệ thống phi đạn phòng thủ bên trong lòng núi. Vòng khoanh tròn đỏ trên không ảnh là một trong những khu đó.
Đây chính là khu vực mà chúng tôi muốn để cập đến.
Còn những nơi nào nửa? Vì là không ảnh không được phóng đại đúng mức nên khó thấy cho được rỏ.


 Đây là con đường mòn đưa đến địa điểm trên núi của khu vực Vủng Áng 2. Điều nầy cho chúng ta thấy rõ ràng chính nơi đây là khu vực quan sát phòng thủ đã được xây với mục đích rất rõ ràng là một căn cứ báo động phòng thủ của khu Vủng Áng 1, khu vực tiền tiêu.
Khu vực vòng cung màu đỏ có thể là một khu vực phòng thủ khác. Ngoài ra rợ hán vẩn còn những hầm phi đạn bí mật bên sau dãy Trường Sơn từ thượng Lào, hạ lào và ngay cả vùng đất Campuchia mà không chừng chúng còn có ngay trên lảnh thổ Việt Nam do chính quân đội nhân dân anh hèn chỉ chờ lệnh của rợ hán là bắn ngay không do dự. Với dàn phi đạn mobile cùng hệ thống radar T.E.L chúng có thể di động đến bất cứ địa điểm nào cận sát bờ biển.
Tóm lại, rợ hán tầu đỏ, cùng tầu trắng Taiwan phải ra khỏi đất nước Việt Nam cùng lũ giặc hồ, nếu không dân Việt chết mà không có đất để chôn. Đồng bào Việt Nam phải tự lo liệu lấy vì chẳng còn một quốc gia nào có thể cứu đất nước Việt Nam ngoại trừ chính bản thân dân Việt phải đứng dậy. Nước sông đã cạn, dân không còn lúa để ăn, cá chết trắng mặt nước, thịt, rau cải đều nhiềm độc. Thực phẩm đâu để ăn? Nước đâu để uống? Ngoại trừ việc cạp đất khô? Đã tỉnh ngủ chưa?

Dưới đây là tọa độ khu vực radar cùng khu vực phóng thủ khác.
Vủng Áng 1 China OTH Radar 1
 18° 5'35.99"N 106°23'11.60"E
Vủng Áng 1 OTH Radar 2
 18° 5'44.70"N 106°22'49.65"E
Phòng thủ 1
 18° 7'7.85"N 106°25'50.03"E
Phòng thủ 2
 18° 7'10.47"N 106°25'48.18"E
?

 18° 7'15.76"N 106°25'50.40"E


Toàn khu Vủng Áng.Hai cột antenna với hai dĩa radar trên đầu cột tại khu vực Vủng Áng 1.


Hình không ảnh dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rõ nét hơn, Dân Việt Nam không đủ điện dùng thế mà lũ rợ hán lại không bao giờ thiếu điện là sao? Mỗi cột điện như thế hút mất hằng ngàn KW điện mỗi ngày, như thế thì còn đâu điện để cho dân dùng?


Hai cột antenna đứng thẳng và hai hàng antenna bên trong.20160624 BVN.

Friday, June 3, 2016

20160603 Lich Su Hayfon, Haifong, Haifung

20160603 Lịch sử của Hayfong Haifung Haifong

Lịch sử của Hải Phòng.
Đây là lịch sử của thành phố Hải Phòng tại Việt Nam đã biến dạng, biến tên theo những năm lịch sử như: 1787, 1801, 1875 của nhũng tác giả vẽ bản đồ như Captain Cook, Asia map, John Cary, A new map of China, Von A. Petermann, Gotha: Justus Perthes China, Korea und Japan(1872).
Điều nầy đã cho chúng ta thấy sự thâm hiểm của rợ hán trong việc cướp đất và cướp nước Việt Nam từ thời cổ cho đến bây giờ. Những địa danh cổ đã bị thay đổi hay dời đi cho đến hiện nay không còn nửa. Bằng chứng là hai quần đảo Hoàng Sa-Paracel Islands, Trường Sa-Spratly Isands nay đã biến thành Tam Sa của rợ hán. Đây là điều mà các thế hệ sau nầy phải hiểu về lịch sử của Việt Nam và của rợ hán. Hảy căn cứ vào cổ sử là biên giới Việt từ Động Đình Hồ xuống tới nước Việt Nam hiện tại, tức là cả vùng Hoa Nam là đất Việt cho dù rợ hán có trăm mưu ngàn kế đổi tên vẩn không thay đổi được đoạn cổ sử ấy.

Captain Cook Asia Map
Hayfon 1787
 22°45'2.76"N 115°50'15.60"EJohn Cary, a new map of China 
Haifong 1801
 22°57'45.29"N 115°36'1.68"E


Von A. Petermann, Gotha: Justus Perthes
Haifung 1875
 22°57'38.65"N 115°21'51.09"E


Bản đồ 1909 của China và vị trí của Hải Phòng-Haifeng. A Map of China published by K. Saito. Oshaka, Japan.
Asia and Its Islands 1787, Captain Cook.
Hayfon in 1787. Kitchin, Thomas 1787.
Trong thời gian nầy Hongkong vẩn chưa là thuộc địa của nước Anh.

http://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~3655~420030:-Composite-of--Asia-and-its-islands

20160603 BVN


Thursday, June 2, 2016

Friday, May 27, 2016

20160527 Bí Mật Vủng Áng

20160527 Bí Mật Vủng Áng

Vẩn còn một bí mật khác của Vủng Áng mà có lẻ mọi người vẩn chưa biết. Một địa danh mới đã xuất hiện trên bản đồ Google Earth. Một địa danh mà không ai có thể ngờ được. Đó là Quảng Đông nằm về phía Nam của Vủng Áng, phía Bắc ngôi mộ của Võ Nguyên Giáp. Xin hảy xem bản đồ không ảnh dưới đây để thấy rõ ràng địa thế của khu vực nầy. Tại sao phải là Quảng Đông mà không là một địa danh khác?Chúng tôi đã cảnh báo với đồng bào là thành phố Hải Phòng trong thế kỷ thứ 18 trên xa cả Hongkong và Macau. thế nhưng trong thế kỷ nay thì địa danh nầy đã biến mất rồi lại xuất hiện tại miền Đông Nam Hà Nội là thành phố Hải Phòng ngày nay. Điều gì đang xảy ra? Có phải lũ giặc hồ đang âm thầm dần dần chuyển giao đất Việt cho rợ hán dưới nhiều hình thức? Mà địa danh là một hình thức khác?
Dưới đây là bản đồ cổ từ thế kỷ thứ 17 cho đến thế kỷ 18 đã cho thấy thành phố Hải Phòng liên tục bị dời đổi tên.Địa danh của Hayfon theo phát âm của Anh ngữ chính là Hải Phòng cổ của Việt Nam vì vùng đất nầy là của Việt Nam. Ngay cả Hongkong, Macau- Phiên Ngung Thành củ củng là vùng đất Việt. Chính vì thế mà người Hongkong không nhận họ là Chinese mà là Hongkonger.Dùng bản đồ cổ phối hợp với Google Earth hiện nay sẽ cho chúng ta thấy rõ sự dời đổi địa danh cổ mà rợ hán đang áp dụng để cướp nước Việt Nam qua bàn tay của lũ giặc hồ.
Địa danh Quảng Đông lại xuất hiện trong vùng phía Nam Vủng Áng trên Google Earth phải có một giá trị nhất định nào đó mà rợ hán đang tiến hành qua bàn tay máu của giặc hồ.
Hảy xem bản đồ không ảnh dưới đây sẽ rỏ.


Bản đồ không ảnh dưới đây sẽ cho chúng ta thấy rõ sự gian xảo của cả rợ hán và lũ giặc hồ khi chúng sáp nhập địa danh Quảng Đông trong vùng Quảng Phú, Quảng Bình. Nếu chúng ta không hiểu, không tinh ý sẽ khó mà hiểu được tại sao lại có Quảng Đông tại đây!? Và trong tương lai khi con cháu chúng ta đi đòi lại đất Lưỡng Quảng - Quảng Đông, Quảng Tây - vùng đất Hoa Nam,  rợ hán sẽ chỉ vào khu vực nầy. 


Như thế Vủng Áng không đơn thuần là một trận chiến hóa học-chemical warfare- mà nó còn là một hành động cướp đất Việt với sự chứng kiến của thế giới tư bản để hợp thức hóa lãnh thổ, còn có âm mưu sâu độc khác với sự tiếp tay của lũ giặc hồ. Nếu trí thức trẻ Việt Nam mà biến thành trí ngủ thì Việt Nam sẽ bị  xóa tên trên bản đồ thế giới trong một ngày không xa.

Tài liệu đọc thêm dưới đây.

http://bachvietnhan.blogspot.com/2014/06/20140609-bao-nhieu-dat-giac-ba-inh-dang.html

20160527 BVN.